Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | Sitemap

Màn chiếu

Màn chiếu đứng 3 chân FUJITEK
MỘT SỐ MÀN CHIẾU ĐỨNG 3 CHÂN VỚI KÍCH THƯỚC:
 
Màn chiếu 3 chân FUJITEK 60"X60" (1.52mx1.52m)
Màn chiếu 3 chân FUJITEK 70"X70" (1.78mx1.78m)
Màn chiếu 3 chân FUJITEK 84"X84" (2.13mx2.13m)
Màn chiếu 3 chân FUJITEK 96"X72" (2.44mx1.83m)
Màn chiếu 3 chân FUJITEK 96"X96" (2.44mx2.44m)
Màn chiếu đứng 3 chân TOPLITE

MỘT SỐ MÀN CHIẾU ĐỨNG 3 CHÂN VỚI KÍCH THƯỚC:

Màn chiếu 3 chân TOPLITE 60"X60" (1.52mx1.52m)
Màn chiếu 3 chân TOPLITE 70"X70" (1.78mx1.78m)
Màn chiếu 3 chân TOPLITE 84"X84" (2.13mx2.13m)
Màn chiếu 3 chân TOPLITE 96"X72" (2.44mx1.83m)
Màn chiếu 3 chân TOPLITE 96"X96" (2.44mx2.44m)
Màn chiếu treo tường FUJITEK
MỘT SỐ MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG FUJITEK VỚI CÁC KÍCH THƯỚC:
 
Màn chiếu treo tường Fujitek 60"x60" (1.52mx1.52m)
Màn chiếu treo tường Fujitek 70"x70" (1.78mx1.78m)
Màn chiếu treo tường Fujitek 84"x84" (2.13mx2.13m)
Màn chiếu treo tường Fujitek 96"x72" (2.44mx1.83m)
Màn chiếu treo tường Fujitek 96"x96" (2.44mx2.44m)
Màn chiếu treo tường Fujitek 150" (3.05mx2.29m)
Màn chiếu treo tường TOPLITE
MỘT SỐ MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG TOPLITE VỚI CÁC KÍCH THƯỚC:
 
Màn chiếu treo tường Toplite 60"x60" (1.52mx1.52m)
Màn chiếu treo tường Toplite 70"x70" (1.78mx1.78m)
Màn chiếu treo tường Toplite 84"x84" (2.13mx2.13m)
Màn chiếu treo tường Toplite 96"x72" (2.44mx1.83m)
Màn chiếu treo tường Toplite 96"x96" (2.44mx2.44m)
Màn chiếu treo tường Toplite 150" (3.05mx2.29m)
Màn chiếu treo tường Toplite 170" (3.05mx3.05m)

 

Màn chiếu treo tường điện tử FUJITEK
MỘT SỐ MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG ĐIỆN TỬ FUJITEK VỚI CÁC KÍCH THƯỚC :
 
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 60"x60" ( 1.52mx1.52m)
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 70"x70" ( 1.78mx1.78m)
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 100" ( 2.03mx1.52m)
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 84"x84" ( 2.13mx2.13m)
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 96"x72" ( 2.44mx1.83m)
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 96"x96" ( 2.44mx2.44m)
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 150" ( 3.05mx2.29m)
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 180" ( 3.66mx2.74m)
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 200" ( 4.05mx3.05m)
Màn chiếu treo tường điện tử Fujitek 300" ( 6.10mx4.75m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite
MỘT SỐ MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG ĐIỆN TỬ  TOPLITE VỚI CÁC KÍCH THƯỚC:
 
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 60"x60" ( 1.52mx1.52m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 70"x70" ( 1.78mx1.78m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 100" ( 2.03mx1.52m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 84"x84" ( 2.13mx2.13m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 96"x72" ( 2.44mx1.83m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 96"x96" ( 2.44mx2.44m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 150" ( 3.05mx2.29m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 170" ( 3.05mx3.05m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 180" ( 3.66mx2.74m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 200" ( 4.05mx3.05m)
Màn chiếu treo tường điện tử Toplite 300" ( 6.10mx4.75m)
Hỗ trợ trực tuyến

02838385640

0939213399

Phòng Kinh Doanh

hongquang-tec

0903 961 540Kim Hồng

hongquang-tec

0939 21 33 99Ngọc Quang

Phòng Kỹ Thuật

hongquang-tec

090 1639 619Minh Tuấn

Sản phẩm mới
Tin tức & Sự kiện
Thống kê truy cập

53623

Online: 4

Trong ngày: 29

Hôm qua: 69